Program pro období 2018-2022

Program pro období 2018-2022

Prosazujeme a v praxi úspěšně realizujeme hospodárné a účelné využívání obecních financí. S péčí řádného hospodáře přistupujeme jak k rozvoji Choliny, tak k efektivní komunikaci mezi úřadem a občany.Do voleb v roce 2018 jdeme opět s jasnými plány, s velkým elánem pracovat, s odhodláním zdolávat mnohdy nelehké překážky a s vírou, že práce pro obec a především pro vás, občany, má smysl.

Víme, že svět není černobílý, že některá rozhodnutí mohou vyvolat nepochopení, ale stojíme si za tím, že jsme tu pro vás.Nejsou nám lhostejné věci veřejné a záleží nám na místě, kde žijeme a na lidech, se kterými žijeme.

Náš program je poctivý a pravdivý.

 • Těší nás týmová práce a budeme v ní, v rámci zastupitelstva obce, pokračovat
 • Maximálně využijeme znalostí a odborností všech zvolených zastupitelů i občanů, kteří se chtějí zapojit do veřejného života obce
 • Samozřejmostí je účelné a transparentní hospodaření s obecními financemi
 • Zachováme kvalitní informovanost občanů o chodu obce
 • Udržíme vynikající poměr úspěšných žádostí o dotace

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Po zavedení tříděného sběru od domů zajistíme nejlepší varianty svozu odpadů a občanům co nejvíce usnadníme třídění a rovněž garantujeme zajištění co nejnižších cen pro občany
 • Dořešíme splaškovou kanalizaci a v co nejkratším termínu zahájíme její realizaci
 • V rámci výstavby čistírny odpadních vod vybudujeme obecní sběrný dvůr
 • Naším záměrem je rovněž vybudování obecní kompostárny
 • Nadále budeme pokračovat, jako doposud, spolu s odborníky v obnově a rozvoji obecní zeleně

SPORT

 • Dokončíme rozjednané převody pozemků, abychom mohli v co nejkratším termínu opravit stezku směrem na Dubčany
 • Navážeme na naše dosavadní jednání o vybudování cyklostezky z Litovle, která má pokračovat do přilehlých obcí
 • Nadále budeme účelně rozvíjet stávající sportoviště v majetku obce,
 • Dokončíme náročná jednání se státem o převodu fotbalového hřiště do majetku obce, které si rovněž zaslouží modernizaci, a navážeme na dobrou spolupráci s místním Sokolem
 • Nadále budeme podporovat zřizování a udržování zájmových sportovních kroužků

ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • Jako doposud budeme i nadále podporovat předškolní i školní zařízení, aby se mohly dále rozvíjet, modernizovat a udržely si vysokou úroveň výuky dětí. Jsme pyšni na to, že máme v naší obci mateřskou i základní školu
 • Zasadíme se o udržení dostupných zdravotnických služeb v obci
 • Dále se budeme zasazovat o udržení dobré dopravní obslužnosti obce
 • Mateřská i základní škola musí najít s rodiči společnou řeč ohledně provozní doby, plánujeme novou formu vzájemné komunikace a dostupnosti informací
 • Budeme podporovat prevenci drog, kriminality a dopravní bezpečnosti u školní mládeže

PODNIKÁNÍ

 • Nadále se budeme snažit tvořit v obci dobré prostředí pro podnikání
 • V případě zájmu bude obec podnikatelům nápomocna v hledání odpovídajících prostor v rámci obce
 • Nevzdáme se provozu České Pošty v obci, zajištění kvalitních služeb v Cholině je pro nás i nadále prioritou

BEZPEČNOST OBČANŮ

 • Udržíme a budeme dále rozvíjet podporu činnosti SDH, členové SDH mohou počítat s naší spoluprací, se zajištěním potřebné techniky, mohou se spolehnout na to, že pro činnost obecní jednotky uděláme maximum
 • Budeme i nadále podporovat místní hasičskou jednotku tak, aby byla zajištěna akceschopná technika, postupně, dle našeho plánu, opravíme hasičskou zbrojnici, která si zaslouží parametry 21. století
 • Prodloužíme naši spolupráci s Policií ČR na zlepšování prevence a odhalování kriminality
 • Pokud budou vhodné podmínky a příslušná platná legislativa, nevzdáváme se plánu na společného obecního strážníka se sousedními obcemi

KULTURA

 • Budeme pokračovat v pořádání poznávacích zájezdů i zájezdů za kulturou
 • Nadále chceme podporovat a rozvíjet činnost místní knihovny, a to včetně přesunu do lépe vyhovujících prostor
 • Rozhodně chceme udržet vysokou úroveň kulturního života v obci
 • Budeme nadále podporovat činnost místních spolků a organizací
 • Navážeme na vynikající oboustrannou spolupráci s místním Senior klubem

INFRASTRUKTURA

 • Dokončíme rozjednané plánované rekonstrukce obecních komunikací, jsme připraveni na čerpání dotačních titulů a na opravy našich silnic
 • Drobné opravy komunikací budeme provádět bezodkladně a účelně
 • Vytrváme ve vyjednáváních o převodech soukromých pozemků, na kterých leží obecní komunikace, aby obec tyto cesty a chodníky mohla účelně spravovat
 • Dle finančních možností budeme nadále provádět nutné opravy a úpravy budov v majetku obce
 • Na obnově obecní infrastruktury budeme spolupracovat s kvalitními architekty a dalšími odborníky

SNK Cholina | Autor: Pavla Bezová | Vydáno dne 24.09.2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář

Krátké zprávy

Náhodná fotogalerie

Vystoupení Seniorklubu Cholina ve Velkém Týnci 3.8.2013

03.08.2013 | zobrazit fotky

Zpívání v dešti v podání cholinských seniorek. Fotografovali Pavla Bezová a Luděk Navrátil.

Kalendář akcí

Počítadlo přístupů

Celkem: 409102
Červen: 327
Dnes: 62
Online: 1

Adanito

Tvorba www stránek

Úvodní strana  |  Fotogalerie  |  O nás  |  Provozovny a služby  |  Odkazy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. více informací rozumím