Cholina 2010 - 2014 Výběr z významných akcí...

Cholina 2010 - 2014 Výběr z významných akcí...

Dovolte nám zde připomenout, co se v Cholině za uplynulé čtyři roku událo, co se spravilo, co se vybudovalo? Nebylo toho málo, nebylo toho moc. Peníze bohužel neprší samy z nebe a musíme hospodařit s tím, co máme a co nám dá rozpočet.

Na druhé straně jsme byli úspěšní v žádostech o nejrůznější dotační pobídky, ať už šlo o kulturní dům, mateřskou školu, základní školu, vybavení herny nebo dotace na pracovníky obce. Celkem se nám takto do obecního rozpočtu podařilo přivést téměř čtyři miliony korun, což není malá částka.

Věříme, že v dalším volebním období budeme, díky vaší podpoře, pokračovat v návazných akcích tak, ať obec jen vzkvétá.

Oprava veřejného osvětlení
Poté, co začaly v ulici ke kostelu padat lampy, jsme okamžitě začali se sondáží stavu a jejich výměnou.

V současné době jsou vyměněny lampy i elektrické vedení v ulici ke kostelu. Na hlavní ulici je vyměněno vedení v místech, kde to bylo nutné. Nové jsou rozvaděče v Chaloupkách a v centrální části obce. Je kompletně nachystaná rekonstrukce osvětlení na hlavní ulici, společně s novým dlážděním chodníku a vybudováním parkovacích zálivů.

Stanoviště kontejnerů tříděného odpadu
Nepořádek a celkově neutěšený stav kolem kontejnerů s tříděným odpadem nás vedl k nápadu na rozšíření kontejnerových stání.

Nově byly vydlážděny místa v Chaloupkách a u vlakového nádraží, další nové "hnízdo" můžete najít před Cholinskou hospodou. V rámci rekonstrukce chodníků bylo také celkově upraveno místo pro kontejnery u samoobsluhy a další na řadu má přijít vydláždění nového místa u novostaveb na Trávníku.

Svoz biopopelnic
Místo nevhodného svozu zeleně pomocí dvakrát do roka přistaveného kontejneru, jsme zavedli svoz biopopelnic.

Ty se vyváží jednou za dva týdny a u občanů obce se setkaly s kladnými ohlasy. Samotný svoz hradí obec, občané si však musí obstarat popelnici. Ty prodává i obec, a to za zvýhodněnou cenu.

Nové hřiště pro mateřskou a základní školu
V roce 2014 proběhla výstavba nového dětského hřiště na školní zahradě, které má sloužit dětem mateřské školy, základní školy i veřejnosti.

Herní prvky jsou většinou ze dřeva, mají veškeré potřebné certifikáty bezpečnosti a hřiště má přírodní ráz. Postupně upravujeme zbytek školní zahrady tak, aby byla funkční i hezká. Na hřiště byla přiznána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 90%.

Lokální opravy kanalizace
Za období od roku 2010 jsme opravili celkem 16 propadlých částí kanalizace, svodů a kanálů. Z toho část byla poškozena delší dobu. Nově vzniklé problémy se potom dařilo vyřešit v řádu týdnů. Největším překvapením bylo objevení staré studny v krajnici silnice směrem k nádraží.

Rekonstrukce obecního dvora
Přerostlé stromy a padající kůlny. To byl obecní dvůr ještě v roce 2012. V současnosti je rekonstrukce dvora někde v půli cesty, kdy jsou postupně měněny vrata, dveře a okna, staré nepoužívané kůlny byly zbourány a odvezeny.

Na jejich místě stojí nová pergola, která slouží nejen obci, ale také občanům při soukromých pronájmech na nejrůznější oslavy. Jídelna je vybavena pro zábavu (nejen) mladých novým kulečníkem, airhockeyem, fotbálkem a šipkami. Ve dvoře jsme, mimo jiné, přivítali prezidenta republiky, oslavili advent, nebo se zasmáli při promítání filmů na letním kině. Podařilo se nám dostat na obecní dvůr život a rozhodně chceme v těchto aktivitách pokračovat i do budoucna.

galerie

Opravy a úpravy Záloženské Dvorany
Záloženská Dvorana, krásná budova z roku 1926. Jedinečnost zdobeného sálu se nám snad podařilo podtrhnout novou oponou, zatemňovacími závěsy, novými židlemi a stoly.

Nutnou investicí byla výměna oken. Starými okny táhlo, nešla pořádně zavřít ani otevřít. Topení v takové budově bylo velice nehospodárné. Po první zimě se opravdu náklady na topení výrazně snížily. Na celou akci jsme dostali 80% dotaci, prostřednictvím MAS Moravská cesta.

Ve sklepních prostorách se nám ze starého skladu uhlí podařilo vybudovat malou šatnu pro účinkující.

Opravy a úpravy na budovách školy
Za uplynulé čtyři roky jsme zvládli kompletně rekonstruovat šatny v mateřské i základní škole, obě spojovací chodby do budovy školní jídelny, nebo vydláždit chodbu v mateřské škole. Mateřská škola dále dostala nová plastová okna a v prvním patře bylo zprovozněno nové oddělení.

V základní škole proběhla rekonstrukce kabinetu v přízemí, byla vybudována počítačová učebna a místo starých záchodků bývalé mateřské školy vznikla úklidová místnost. Budova školy dostala nové okapy, byla odstraněna nebezpečná zídka a nově vzniklý břeh byl osazen zelení. Budova jídelny dostala novou střechu.

Fyzická revitalizace území
Letos během léta nešlo přehlédnout stavbu nových chodníků. Když v roce 2013 vyšla výzva s dotačním titulem na revitalizace centrálních částí obce, tak jsme na nic nečekali.

Termíny byly doslova šibeniční, ale podařilo se nám zajistit projekt, všechna potřebná povolení a podat žádost o přiznání dotace včas. Letos na jaře bylo rozhodnuto, že můžeme s konečnou platností začít stavět, bylo tedy vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost Porr a.s.

Součástí rekonstrukce chodníků nebyla jen prostá pokládka dlažby, chodníky byly nově založeny, byly měněny obruby a kompletně obnovena bude zeleň podél celé stavby. Nově řešený je prostor před nákupním střediskem, kde byla upravena rampa pro imobilní občany. Moderně jsou řešeny přístupové schody a zelené plochy. Na tuto akci byla přiznána dotace ve výši 85%.

Obnova a výsadba zeleně
Již čtvrtým rokem jsme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR provedli podzimní sečení trávy a odstranění náletů na Skalce. Jelikož jde o významný fragment původních druhů suchých trav, je potřeba posekanou trávu pečlivě shrabat a odvézt.

Několikrát do roka probíhá sečení trávy také na polních cestách vedoucích ke Skalce tak, aby je občané i návštěvníci Choliny mohli pohodlně využívat k pěkným procházkám.

Kultivace zeleně a nová výsadba proběhla také na kolumbáriu, v okolí hřbitova, u základní školy? Všechny vzrostlé lípy v obci byly v minulých čtyřech letech odborně ošetřeny a prořezány. Zachráněna byla vrba u fary i u hřbitova, bylo vysazeno na 90 třešní podél polní cesty do Myslechovic.

V souvislosti s rekonstrukcí chodníků bude kompletně obnovena zeleň v centrální části obce, kde byly na doporučení Agentury ochrany přírody odstraněny jehličnany a nepůvodní keře, které byly nahrazeny hrušněmi v původním historickém sponu.

Obnovu zeleně neděláme živelně a bezúčelně. Spolupracujeme se zkušenými odborníky, jako jsou manželé Erlecovi, kteří mají ve správě zámecký park v Čechách pod Kosířem. Výsledky našeho snažení můžete posoudit na fotografiích.  

SNK Cholina | Autor: Pavla Bezová | Vydáno dne 07.10.2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Fotogalerie

Krátké zprávy

Náhodná fotogalerie

Vysvěcení Svaté vody 22.5.2016

22.05.2016 | zobrazit fotky

Vysvěcení Svaté vody v Cholině

Kalendář akcí

Počítadlo přístupů

Celkem: 409101
Červen: 326
Dnes: 61
Online: 1

Adanito

Tvorba www stránek

Úvodní strana  |  Fotogalerie  |  O nás  |  Provozovny a služby  |  Odkazy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. více informací rozumím