3. schůze Obecního zastupitelstva

3. schůze Obecního zastupitelstva

V úterý, 6.března, se konala další schůze OZ. Na programu byla zpráva o provedených pracích,  rozpočet na letošní rok, poplatky za odpad, hospodaření za rok 2006, schválení nového jednacího řádu a provedení inventarizace. 

Více si můžete přečíst po kliknutí na nadpis článku...

Nejprve jsme se tedy dozvěděli, že letošní zima nebyla tuhá a na silnicích nenapáchala větších škod. Na minulém zastupitelstvu se mluvilo o nutném zpevnění břehu určitých silnic, aby nedocházelo k jejich sesuvu. Stejně se to probíralo i nyní. Poté nám pan starosta vysvětlil, že byly nainstalovány otrávené salámy do kanálů, aby se u nás už tolik nedařilo potkanům, kterých tu byly, jak říká klasik, celé rodiny.

Po té se ozvala p. Bezová s p. Navrátilovou, aby se pana starostu zeptaly, proč ani tentokrát nebyla k materiálům pro zastupitele přiložena důvodová zpráva. Pan starosta na to odpověděl, že důvodová zpráva je přece to všechno dohromady a paní Plachá ho podpořila tím, že taky neví, co to je. Nevím, ale pokud přesně nevím, co který výraz znamená, není v dnešní době tak těžké si to zjistit, nebo o to někoho požádat.

Lahůdkou byl poté přednes návrhu rozpočtu na rok 2007. Přehršel čísel ve spojení s nic neříkajícími názvy jednotlivých kapitol. A když padla otázka, co se pod jednou z těchto kapitol skrývá, nebyl schopen odpovědět ani pan starosta, ani zastupitelé, kteří na rozpočtu pracovali. To si myslím, že je špatné a do budoucna by si z toho měly vzít všechny zainteresované strany ponaučení.

Poplatky za odpad jsou celkem bezproblémovou otázkou. Podařily se udržet na slušné cenové úrovni. Rovněž bylo schváleno odpuštění poplatků za první kalendářní rok našich nově narozených spoluobčánků. Dále byl podán návrh na vybudování jasně vymezených prostorů na stání kontejnerů na problémových místech, což bylo odsouhlaseno jako potřebné a slíbena realizace.

K hospodaření za rok 2006 bylo sděleno, že proběhne audit hospodaření Obecního úřadu. Také proběhl vnitřní audit na ZŠ a MŠ Cholina, kde nebyly shledány závady v hospodaření, ačkoli se některým zastupitelům zdálo, že rozpočet této příspěvkové organizace je příliš vysoký. Zaslechl jsem například něco o nových záchodech každý rok. Ano, pokud něco neodpovídá normám, je levnější to zavřít, než zrekonstruovat. To bezpochyby. Nicméně ZŠ a MŠ patří mezi služby, díky kterým je naše obec atraktivnější v boji o obyvatele.

Bodem, na který jsem se těšil, bylo schválení nového jednacího řádu. Ten, který OZ několik let používá totiž neodpovídá Zákonu o obcích, protože nijak neupravuje možnost občana, vyjádřit se. V zákoně přímo stojí, že občan, který dosáhl 18 let věku, má právo vyjádřit svůj názor k danému bodu jednacího řádu. A to ještě před hlasováním o něm. Způsob, jakým se občan může přihlásit a názor vyjádřit, upravuje právě jednací řád.

Dodnes (a k mému zklamání také nadále) to fungovalo tak, že zastupitelstvo jednotlivé body shválilo a potom byla diskuse, kde mohli občané argumentovat. Jsem přesvědčen, že pádný argument občana může přimět zastupitele k přehodnocení svého stanoviska. Ovšem pokud je o dané věci již hlasováno, není to moc platné...

Nový jednací řád byl vytvořen na základě jednacích řádů několika obcí, když z každého bylo použito to nejlepší. Zaskočilo mě proto, když pan starosta prohlásil, že se radil s právníkem, který mu řekl, že takovou vymoženost nikdo nemá. No, stačí projít internetové stránky obcí od Krásné u Aše po Hrčavu. Zjistíte, že tomu tak opravdu není. Další zajímavý názor pronesl pan Chytil, když navrhoval, aby se body, ke kterým se občané přihlásí do diskuse, byly přesunuty na konec jednání, aby občané které to nezajímá, mohli odejít... Osobně si myslím, že tato procedura by mohla jednání prodloužit víc, než samotné vyjádření občanů, neboť to dále upravuje bod 12, který umožňuje zastupitelům omezit jak počet reakcí občanů na daný bod, tak časový prostor jejich projevu.

Nakonec pan starosta pronesl, že by tedy o tomto bodu nehlasoval a nechal jej na příště. To mě popravdě také zaskočilo, protože pokud je bod na pořadu jednání, je nemyslitelné o něm nehlasovat. Nakonec tedy k hlasování došlo. Z přítomných 10 zastupitelů, bylo 5 pro. Proti nebyl k mému údivu nikdo, jen zbylých 5 se alibisticky zdrželo hlasování. Po té se ještě zastupitelstvo usneslo, že pan místostarosta Havlíček zajistí do tří týdnů konzultaci řádu s právníkem a případný nový návrh jednacího řádu. Do doby, než bude nový řád přijat, se tak bude zastupitelstvo řídit starým jednacím řádem a nedodržovat tak Zákon o obcích... Podle mého názoru jen proto, že se někteří zastupitelé bojí konfrontace s argumenty občanů, kteří mají k daným tématům co říct.

Dále proběhla zajímavá diskuse, neboť jsme se dozvěděli, že skupina našich spoluobčanů podala petici, ve které žádala starostu o zařazení bodu jejich stížnosti na jednání zastupitelstva. Nestalo se, občané den před skončením zákonné lhůty pro odpověď tuto nedostali a zastupitelé neměli o petici ani tušení. Tomu říkám zodpovědný přístup k řešení problémů. 

Nakonec se ještě debatovalo o studnách, jelikož podle nových norem by každoroční kontrola 13 studen na území obce přišla na 130 000 Kč. Padaly návrhy na odmontování pump a ponechání studen pouze jako zásobníky vody pro případ požáru, popřípadě zachování pouze některých studen také jako zdrojů pitné vody.

Bohužel, zo tohoto jednání nemáme k dispozici audiozáznam. Zklamala nás technika.

Zastupitelstvo | Autor: Luděk Navrátil | Vydáno dne 15.03.2007 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář

Krátké zprávy

Masopust 3.3.2019

07.03.2019

Do "Fotogalerie" byly přidány fotografie z Masopustu.

Maškarní karneval 24.2.2019

05.03.2019

Do "Fotogalerie" byly přidány fotografie z Maškarního karnevalu na Dvoraně.

Obecní bál 23.2.2019

03.03.2019

Do "Fotogalerie" byly přidány fotografie z Obecního bálu na Dvoraně.

Náhodná fotogalerie

Pálení čarodějnic 30.4.2016

30.04.2016 | zobrazit fotky

Hasiči z Choliny pálili čarodějnice za hasičskou zbrojnicí.

Kalendář akcí

Sousedské posezení

sobota 15.06.2019

Sokolská zahrada, začátek ve 13 hod. Odpoledne pro děti, dospělé i seniory. Tanec, hudba, občerstvení a doprovodný program.

Počítadlo přístupů

Celkem: 294871
Květen: 2410
Dnes: 15
Online: 1

Adanito

Tvorba www stránek

Úvodní strana  |  Fotogalerie  |  O nás  |  Provozovny a služby  |  Odkazy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. více informací rozumím